Measuring What Matters in Nonprofits (מדידת הצלחה)

מאמרים

Measuring What Matters in Nonprofits (מדידת הצלחה)

לוגו הארגון


התוכן בדף זה נכתב על ידי johnn Sawhill, David Williamson


המאמר סוקר שיטה אלטרנטיבית למדידת הצלחה עפ"י תיאור מקרה של ארגון Conservacy, שיטה אותה ניתן ליישם בארגוני המגזר השלישי.

מדידת ההצלחה מבוססת על 3 קריטריונים:

  • מדידת השפעת הארגון על מטרותיו
  • מדידת נפח הפעילות שמקיים הארגון
  • מדידת ההון הארגוני (כמות החברים, גיוס משאבים)  

להורדת המאמר באנגלית לחצו כאן


המאמר פורסם בשנת 2001 במגזין The McKinsey Quarterly