The Evaluation Matrix (הערכה בפעילות קרנות)

מאמר

The Evaluation Matrix (הערכה בפעילות קרנות)

לוגו הארגון

המאמר בוחן את המתודולגיות הקיימות להערכה בהשקעות חברתיות. הרעיון הוא שלהשקעה חברתית יש פרמטרים רבים ומגוונים, ושיטות מגוונות להערכה בהתאם. כך למשל, השיטה השכיחה ביותר למעקב אחרי ההשקעה היא הדיווחים של מקבלי המענק. כמו כן, כדי להעריך בצורה ראויה את תהליך ביצוע ההשקעה רצוי שהמשקיעים יהיו מעורבים בהשקעה עצמה.

להורדת המאמר לחצו כאן