כפרי נוער ופנימיות

מאגר קרנות זה נבנה על ידי הפורום הציבורי- כפרי הנוער והפנימיות בישראל, שיתופים ושתיל, במטרה לקדם שותפויות אסטרטגיות בין מסגרות חוץ ביתיות לפילנתרופיה מן הארץ ומהעולם. הנחת המוצא היא כי לקיחת אחריות בין מגזרית, הכוללת בחובה את החברה האזרחית ועולמות הפילנתרופיה, תוביל לשיפור המענים הניתנים לחניכי ובוגרי מסגרות אלו, ותאפשר את השתלבותם המיטבית במעגלי החיים בחברה הישראלית.

כל פריטי הידע בנושא "כפרי נוער ופנימיות" לפי סדר ה-א'-ב'