המועצה הלאומית של נשים יהודיות בארה"ב

על הקרן

קידום צדק חברתי בישראל על ידי דאגה לשפר את איכות חייהם של נשים, ילדים ומשפחות ושמירה על זכויותיהם

סוגי המענקים

כלליים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

תכנית משותפת של המועצה הלאומית של נשים יהודיות בארה"ב ושל החוג ללימודי מגדר באוניברסיטת ת"א. 

הקמת המכון לחקר החינוך

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

תאריך

אופן הגשת הבקשה

יש ליצור קשר במייל עם שרי עשת

מידע נוסף

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: נשים וילדים
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל וארה"ב
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 5,000-20,000$

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: שרי עשת
  • דואר אלקטרוני:  [1]ncjwisrael@gmail.com
  • טלפון: 02-5882208
  • פקס: 02-5813264
  • כתובת:  המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים 9190

פורסם ב:13/06/2016