הקרן החדשה לישראל-The New Israel Fund

על הקרן

תומכים/ות ומחזקים/ות יוזמות אזרחיות וארגונים חברתיים המייצגים את האנשים הסמויים מהעין. הקרן מקדישה את עיקר משאביה לטובת שיפור איכות חייהן של האוכלוסיות המוחלשות בחברה הישראלית.

סוגי המענקים

כללי, פרויקטלי, תמיכה ארוכת טווח

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

תקדימים משפטיים בתחום פלורליזם דתי, הפעלת לחץ על עיריית תל-אביב לעבור לשימוש ב"סיטי דיזל", הנקי יותר מדלקים אחרים, נחקקו חוקים פורצי דרך בתחומים הקשורים לנשים

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לאורך כל השנה- פרטים באתר

אופן הגשת הבקשה

יש לשלוח מכתב במייל או בדואר. משך התהליך חצי שנה מרגע קבלת הבקשה עד מועד ההחלטה. תאריך החלטה פעמיים בשנה: בחורף ובקיץ

מידע נוסף

דרישות הקרן לאחר קבלת המענק: דוחות ומאזנים

פריטים קשורים

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: לא נמסר
  • תחומי פעילות ןהשקעה: דמוקרטיה, זכויות אדם ואזרח, צדק חברתי, פלורליזם דתי, חברה משותפת וצדק חברתי
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון:  30,000$

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: רחל ליאל- מנכלית. באתר יש הפנייה וקישור לפי התחומים השונים של המענקים
  • דואר אלקטרוני: nif@nif.org.il
  • טלפון: 073-2445000
  • פקס: 02-6723099
  • כתובת: הקרן החדשה לישראל רחוב יד חרוצים 9 ת.ד 53410 ירושלים 91534

פורסם ב:13/06/2016