הקרן לחיפה The Haifa Foundation

על הקרן

לשפר את איכות החיים בקהילה. פעילות בתחומים רבים ומגוונים בחיפה: דו-קיום, חינוך, תרבות קהילה, סביבה ורווחה, מימוש פרויקטים גם בתחום שיפור פני העיר.

סוגי המענקים

פרוייקטליים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

גני משחקים, ספריות בבתי ספר, מעבדות ועוד - פירוט באתר הקרן

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

אין הגבלה

אופן הגשת הבקשה

מכתב, אי מייל, פקס (אין טפסים רשמיים)

מידע נוסף

דגשים נוספים מופיעים באתר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: עמותה רשומה (ע.ר.)
  • תחומי פעילות והשקעה:  ליזום, לארגן, להקים, לבצע, להחזיק ולנהל בחיפה ובקרית חיים מפעלי תרבות, חברה, חינוך בריאות, חינוך גופני, מדע, ספרות, צדקה, סעד ומפעלי פיתוח אחרים וכן לתמוך ולהשתתף במפעלים כאלה.
  • מיקוד גאוגרפי: חיפה
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: תמר ליבנה, מנהלת משרד הקרן
  • דואר אלקטרוני: haifund@haifafoundation.org.il
  • טלפון: 04-8628593
  • פקס: 04-8628532
  • כתובת: דרך העצמאות 1, חיפה 3303301

פורסם ב:13/06/2016