הקרן לילדים ונוער בסיכון - ביטוח לאומי

על הקרן

הקרן נועדה כדי להעניק לילדים ולבני נוער בסיכון הזדמנות אמיתית לסגירת פערים חברתיים בינם לשאר קבוצות הילדים באוכלוסייה, לסייע להם להיחלץ מבעיותיהם ולשלבם בעתיד בחברה כאזרחים יצרניים ותורמים. הקרן פועלת משנת 2004 ומסייעת בפיתוח תוכניות מערכתיות לטיפול בילדים בסיכון המוצעות על ידי גופים או ארגונים. הקרן תומכת בתוכניות לטובת אוכלוסיות ייחודיות במגזר הדתי לאומי, חרדי, ובני מיעוטים, כולל אוכלוסיות של דרוזים ובדואים.

סוגי המענקים

לא נמסר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

לא נמסר

מידע נוסף

  • זכאים להגיש בקשות ארגונים, רשויות וארגונים ללא מטרת רווח (מלכ"רים) העוסקים ישירות במתן שירותים לילדים ונוער בסיכון.
  • יש לעקוב אחר הקול קורא.

פורום-כפרי-הנוער.png

הקרן היא חלק ממאגר הקרנות שפותח עבור כפרי הנוער והפנימיות בישראל 

www.fkn.org.il

סקירה מהירה

  • תחומי פעילות והשקעה: הקרן פעלה בחמש השנים האחרונות לפיתוח כ-150 תוכניות  בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח. השתתפות הקרן הסתכמה ב כ-80 מיליון ₪ מתקציבה, יתרת הסכומים הושגו תוך איגום משאבים מגופים אחרים.
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • טלפון: 02-6709664, 02-6463241
  • כתובת: המוסד לביטוח לאומי, האגף לפיתוח שירותים, הקרן לילדים ונוער בסיכון, שדרות ויצמן 13 ירושלים 91909.


פורסם ב:13/06/2016