הקרן לירושלים - The Jerusalem Foundation

על הקרן

הקרן פועלת לסיוע בצמיחתה של ירושלים כעיר מודרנית, סובלנית, פלורליסטית, תרבותית, בעלת חוזק כלכלי וקהילות מגוונות.

סוגי המענקים

מענקים בנושאים המפורטים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

ראה מטה

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשות כל השנה. את הפניות יש לשלוח בכתב למחלקת הפרויקטים בקרן לירושלים - עבור טלי. הכתובת למשלוח:  הקרן לירושלים - מחלקת פרויקטים רחוב רבקה 11 ת.ד. 10185 ירושלים 91101 או באמצעות דוא"ל: tali-z@jerusalem-foundation.org

מידע נוסף

לא נמסר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן:
  • תחומי פעילות והשקעה: קהילה, דו-קיום, תרבות, חינוך וסביבה
  • מיקוד גאוגרפי: ירושלים
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: ליאת רוזנר
  • דואר אלקטרוני: liat-r@jerusalem-foundation.org
  • טלפון: 02-6751783
  • פקס: 02-6719405
  • כתובת: רח' רבקה 11, ת.ד. 10185, ירושלים 91101

פורסם ב:13/06/2016