הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות- Program for Innovative Teaching

על הקרן

מטרת הקרן להעצים את המורה ואת המחנך בישראל תוך טיפוח יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות מענקים כספיים ותמיכה מורלית לגננת, למורה או לצוות מורים מעודדת הקרן את יצירתם של רעיונות חינוכיים חדשניים ומאפשרת את יישומם במערכת החינוך הישראלית.

סוגי המענקים

תמיכה פרוייקטלית (יוזמות)

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

חינוך מיוחד באמצעות בעלי חיים, הובלת תלמידי מגמת הגרפיקה הממוחשבת לחיבור בין פסלי האמן לבין עיר מגוריהם, יפו. מתמטיקה ופיזיקה במעבדה

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

הגשת בקשה נעשית באמצעות קול קורא להגשת יוזמות שנפתח רק אחת לשנה.

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה לקרן באופן מקוון בלבד, דרך מערכת הטפסים שבאתר הקרן:

http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore/kol-kore?lang=he

מידע נוסף

לא נמסר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: חינוך
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון:

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: טליה וייס בן עמי- רכזת יוזמות
  • דואר אלקטרוני: office@keren-yozmot.org.il
  • טלפון: 02-5638895
  • פקס: 02-5637470
  • כתובת: קרית מוריה, רח' העסקן 3 כתובת למשלוח דואר ת.ד 4602, ירושלים 91046

פורסם ב:13/06/2016