הקרן לפיתוח שרותים לנכים - המוסד לביטוח לאומי

על הקרן

הקרן מסייעת בפיתוח שירותים לנכים בקהילה ובמוסדות, כדי לממש את מירב הפוטנציאל שלהם בתחומי החינוך, התעסוקה ושעות הפנאי. נושאי הסיוע של הקרן: קידום זכויות הנכה, שילוב הנכה בקהילה, בחברה, במשפחה ובתעסוקה, לצד פיתוח שירותים ייחודיים לנכים שאינם מסוגלים להשתלב בחברה.

סוגי המענקים

מענקים כספיים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

באתר האינטרנט

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

אין מועדים המגבילים את הגשת ההצעות, הנכם רשאים להגיש את הצעתכם בכל עת. בקשה לסיוע באמצעות הקרן לפיתוח שירותים, ניתן להגיש על גבי טופס המיועד לכך. לא יתקבלו טופסי בקשות בכתב יד.

אופן הגשת הבקשה

אם מדובר בעמותה או באגודה התנדבותית (מלכ"ר) אנא צרפו את האישורים האלה:

 • אישור רואה חשבון על ניהול חשבונות כחוק
 • מאזן אחרון
 • אישור מורשי חתימה
 • אישור מלכ"ר
 • תעודת רישום כעמותה
 • אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותות
 • תקנון העמותה

אם מדובר ברשות מקומית אנא צרפו את האישורים האלה:

 • אישור מס הכנסה
 • אישור ניהול פנקסים

מידע נוסף

באתר האינטרנט

סקירה מהירה

 • סוג הקרן: ממשלתית
 • תחומי פעילות והשקעה: בעלי מוגבלויות
 • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
 • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

 • דואר אלקטרוני: zehavaa@nioi.gov.il
 • טלפון: 02-6709940
 • פקס: 02-6463081
 • כתובת: הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים 91909

פורסם ב:13/06/2016