הקרן לקידום תוכניות סיעוד (המוסד לביטוח לאומי)

על הקרן

הקרן לקידום תוכניות סיעוד רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש  בביתו, בקהילה, שם יש לו סביבה מוכרת ותומכת. לשם כך מסייעת הקרן בפיתוח תשתיות לשירותים בקהילה עבור קשישים המוגבלים בפעילויות יום יומיות. בצד זה, מסייעת הקרן גם בפיתוח ושיפור השירותים לקשישים מוגבלים שנמצאים במוסדות.

סוגי המענקים

הבקשות המוגשות על ידי ארגונים ציבוריים למימון שירותים לרווחת הקשישים, נבחנות וממומנות על ידי הקרן בהתאם ליעדיה המוגדרים ולתוכניות העבודה שלה.

פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

המועד להגשת הבקשה משתנה מעת לעת בהתאם לקול הקורא המתפרסם.

אופן הגשת הבקשה

על ידי טופס המופיע באתר. פנייה אל הקרן תיעשה רק במסגרת הקול הקורא המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

מידע נוסף

דגשים חשובים מופיעים באתר, הגופים הבאים זכאים להגיש בקשה:

ארגון ציבורי כמו רשות מקומית

מלכ"ר מוכר

עמותה בעלת אישור ניהול תקין

עמותה הפועלת לפחות שנתיים

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: ממשלתית
  • תחומי פעילות והשקעה: הקרן מסייעת  להקמת מרכזי יום לקשישים, רכישת ציוד לצרכים מיוחדים של הקשישים,  הכשרת כוח אדם מקצועי לטיפול בקשישים, שיפור הדיור המוגן לקשישים ופיתות מוסדות לקשישים תשושים וסיעודיים.
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: גב' פנינה שרמן- נציגת הקרן
  • דואר אלקטרוני: ornab@nioi.gov.il
  • טלפון: 02-6709895
  • פקס: 02-6463091
  • כתובת: המוסד לביטוח לאומי האגף לפיתוח שירותים הקרן לקידום תוכניות סיעוד שד' ויצמן 13, ירושלים 91909

פורסם ב:13/06/2016