הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

על הקרן

מטרת הקרן לפעול כגוף מקצועי ומרכזי לאיתור צרכים, פיתוח תכניות ויישומן כדי לאפשר חיים בכבוד לנפגעי השואה תוך כדי שיתוף פעולה עם הגורמים הפועלים בתחום בארץ ובחו"ל.

סוגי המענקים

תמיכה באמצעות מגוון אפיקים: עזרה סיעודית, עזרה סיעודית קצרת מועד, חיים בכבוד, טיפול סוציאלי פרטני.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

פרויקט "חיים בכבוד" - שיפוץ דירות לניצולי שואה. פרויקט סיוע מיידי לניצולים - סיוע במגוון תחומים כגון: משקפי ראיה לניצולי שואה, "מחוברים"- מחשבים בבתי הניצולים.

מידע להגשת מענקים

כמפורט באתר לפי אפיקי הסיוע

מועד הגשה

המועד הקובע הוא תאריך קבלת הבקשה בקרן

אופן הגשת הבקשה

ניתן לפנות לקרן באמצעות טפסי בקשה המצויים באתר הקרן לפי אפיקי הסיוע/בטלפון.

מידע נוסף

הקרן מפעילה מערך התנדבות שמטרתו לשפר את איכות חייהם של ניצולי השואה בכל הקשור להפגת הבדידות, פעילות פנאי, מיצוי זכויות וסידורים שוטפים. פעילות ההתנדבות היא מגוונת וקימיים מספר אפיקים המפורטים באתר.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן:  פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: סיוע לניצולי שואה
  • מיקוד גאוגרפי: רחבי הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: ללא הגבלה

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו:  יניב קומיסיונרו - א. תחום פניות הציבור
  • דואר אלקטרוני: [[Mailto: info@k-shoa.org|info@k-shoa.org]]
  • טלפון: 03-6090866
  • פקס:  03-6968294
  • כתובת: רח' המלאכה 3, ת.ד 7197, תל אביב 6721503

פורסם ב:13/06/2016