יד הנדיב (קרן רוטשילד) Yad Hanadiv - the Rothschild Foundation


אודות הקרן

פועלת ליצירת משאבים לשם קידום ישראל כחברה דמוקרטית, תוססת ובריאה המחויבת לערכים יהודיים ולשוויון הזדמנויות למען כל תושביה.

לקרן חמישה תחומי תוכן עיקריים והם: חינוך, סביבה, מצוינות אקדמית, חברה אזרחית וקהילה ערבית. כמו כן, הקרן פועלת בשני פרויקטים מרכזיים: גני רמת הנדיב והתחדשות הספריה הלאומית.

רשאים להגיש מועמדות ארגונים הרשומים כאלכ"ר בישראל (עמותה, חל"צ, הקדש) בעלי אישור ניהול תקין בתוקף, אשר תקציבם השנתי בסך 300,000 ש"ח ומעלה (ע"פ מאזן מבוקר), וברשותם אישור מוסד ציבורי בתוקף (סעיף 46), או לחילופין אישור על היותם מוסד ציבורי הפטור ממס לפי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה.

מידע להגשת מענקים

הגשת בקשה ראשונית, הגשת טופס מלא ומסמכים נלווים, בחינת הבקשה, קבלת החלטה על ידי חבר הנאמנים של הקרן.

מועד הגשה

סבב קיץ: הגשה החל מ-1 בפברואר ועד 1 במארס. תשובות צפויות במהלך חודש אוגוסט העוקב.

סבב חורף: הגשה החל מ-13 ביוני ועד 10 ביולי. תשובות צפויות במהלך חודש ינואר העוקב.

פרטים נוספים באתר הקרן

אופן הגשת הבקשה

בתחומי הפעילות המרכזיים הקרן פועלת בצורה פרואקטיבית, ופונה ביוזמתה לשותפים פוטנציאליים. במסגרת תוכנית מענקים כלליים, ניתן להגיש בקשות למימון לפי תנאי הסף כפי שמופיעים באתר

פרויקטים בחסות הקרן

בין הפרויקטים שמזוהים עם הקרן ניתן למצוא את הקמתם של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), המכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית, הקרן למדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה, הקרן לבריאות ולסביבה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית ("אבני ראשה"), NPTech,  "קמרון" (חל"צ) וחלוקת מלגות ופרסים ע"ש רוטשילד

פורום-כפרי-הנוער.png

הקרן היא חלק ממאגר הקרנות שפותח עבור כפרי הנוער והפנימיות בישראל 

www.fkn.org.il

סקירה מהירה

תחומי פעילות והשקעה:

חינוך, סביבה, מצוינות אקדמית, חברה אזרחית וקהילה ערבית

מיקוד גיאוגרפי: כל הארץ

סכום תרומה ממוצע לארגון: 150,000 ₪

סוג הקרן: משפחתית

פרטי קשר

לין רוסמן

lrosman@yadhanadiv.org.il

02-5665107

כתובת

רח' ג'ורג' וושינגטון 4

ירושלים

9418704