פדרציית קולורדו

קרנות

פדרציית קולורדו

לוגו הארגון

על הקרן

הקרן פועלת לחיזוק הקהילה היהודית בקולורדו ותמיכה בישראל.

סוגי המענקים

פרטים באתר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

פרטים באתר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

פרטים באתר

אופן הגשת הבקשה

אין מידע אודות הגשת בקשות

מידע נוסף

לפרטים אודות פעילות הפדרציה ניתן לבקר באתר שלה.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: אחר
  • תחומי פעילות והשקעה: דת, פריפריה, חינוך.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • דואר אלקטרוני:  information@ajfcolorado.org
  • טלפון: 1.303.321.3399
  • פקס: 1.303.322.8328
  • כתובת: Allied Jewish Federation of Colorado, 300 S. Dahlia Street, ste. 300, Denver, CO 80246

פורסם ב:13/06/2016