קרן- המגבית היהודית המאוחדת לישראל UJIA

קרנות

קרן- המגבית היהודית המאוחדת לישראל UJIA

לוגו הארגון

על הקרן

הקרן פועלת לחיזוק הזהות היהודית בקרב הצעירים הבריטים, השקעה בתחומים החינוך והתעסוקה באזור הגליל.

סוגי המענקים

לא נמסר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

לא נמסר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: צעירים וחינוך
  • מיקוד גאוגרפי: בגליל

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: נייטי שבל
  • דואר אלקטרוני: natie@ujia.org.il

פורסם ב:13/06/2016