קרן- המועצה הבריטית The British Council

קרנות

קרן- המועצה הבריטית The British Council

לוגו הארגון

על הקרן

קידום נושאי תרבות וחינוך ע"י קידום תכניות מיוחדות לאמנים, מדענים וסטודנטים

סוגי המענקים

מלגות, מחקרים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר מידע

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

משתנה בהתאם לנושא

אופן הגשת הבקשה

טפסים באתר

מידע נוסף

לא נמסר

סקירה מהירה

  • תחומי פעילות והשקעה: אמנות, חינוך ומלגות
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ ובריטניה
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • דואר אלקטרוני: info@britishcouncil.org.il
  • טלפון: 03-6113600
  • פקס: 611 3640 -03
  • כתובת: Sason Hogi Tower, 12 Abba Hillel RoadPO Box 3302Ramat Gan 52506

פורסם ב:13/06/2016