פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים

קרנות

פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים

לוגו הארגון

על הקרן

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים הוקמה במטרה לטפח ולעודד שיפור איכות החיים בארץ ונועדה להמריץ פעילות שהחלה ושיש לה המשך.

סוגי המענקים

תמיכה פרוייקטלית

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

"בית האולפנא" בירושלים - הגברת העלייה, מניעת הירידה והקלת הקליטה, אגודת "אנוש"- סיעוד וסיוע לנזקקים, ארגון "מעשה" - פעילות לגישור וסובלנות וצמצום הפערים בחברה.

מידע להגשת מענקים

חבר. הנאמנים של הקרן בוחר בוועדת פרס שיושב הראש שלה הוא חבר כנסת. 

ועדת הפרס מגישה המלצותיה לחבר הנאמנים. ההחלטה הסופית נתונה בידי חבר הנאמנים של הקרן. שמות חברי הוועדה ניתנים לפרסום רק לאחר קבלת ההחלטה הסופית של חבר הנאמנים בעניין הפרסים

מועד הגשה

משתנה (יש לעקוב באתר בכל שנה)

אופן הגשת הבקשה

הצעות יש להגיש בכתב, ב-4 עותקים, על גבי הטפסים המצורפים באתר, אל: קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים, משכן הכנסת, ירושלים 91950 , בצירוף הנמקה.

מידע נוסף

בכל שנה אזרחית מוענק סכום הפרס בצירוף תעודת הוקרה, במסגרת טקס חגיגי במשכן הכנסת בירושלים.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: ממשלתית
  • תחומי פעילות והשקעה: משתנה כל שנה ומפורט באתר.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: אתי דנן- מרכזת הקרן, נאזם בדר - מנהל הקרן
  • דואר אלקטרוני: edanan@knesset.gov.il
  • טלפון: 02-6753686
  • פקס: 02-6408777
  • כתובת: משכן הכנסת,ירושלים 91950

פורסם ב:13/06/2016