קרן בולטימור לאשקלון

על הקרן

הרחבת עסקים קיימים, סיוע לעסקים בעלי קשיים וגיוס עובדים חדשים לעסקים, במטרה לצמצם את רמת האבטלה בעיר.

סוגי המענקים

הלוואות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

במייל

מידע נוסף

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: אזורית
  • תחומי פעילות והשקעה:  מיועדת לפיתוח העיר אשקלון בתחומי קהילה ורווחה, חינוך, תרבות ובריאות הן מבחינה חברתית והן מבחינה פיזית.
  • מיקוד גאוגרפי: אשקלון
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

פורסם ב:13/06/2016