קרן גליל מערבי (אזורית)

על הקרן

המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית, במסגרת יחידת השותפויות, מפעיל קרנות לעידוד עסקים להן תורמות קהילות יהודיות ברחבי העולם ומעודדות צמיחה כלכלית בישראל מאז שנת 2001. הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים ביישובים בגליל המערבי ובכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל וסביבתה.

סוגי המענקים

הלוואות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

תקופת ההלוואה עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה גרייס

ביטחונות נדרשים עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד

חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד

הון עצמי-  15%-20%

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

פנייה במייל

מידע נוסף

הקריטריון הקבוע לקבלת סיוע הינו מקום העסק ולא מקום המגורים

תקופת ההלוואה עד 72 חודשים (6 שנים) מתוכם עד שנה של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

ביטחונות נדרשים עוסק מורשה – ערבים, שיעבוד רכב/ציוד

חברה בע"מ – ערבים, שיעבוד רכב/פיקדון/ציוד

הון עצמי-  15%-20% 

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: אזורית
  • תחומי פעילות והשקעה: הלוואות לעסקים מקומיים
  • מיקוד גאוגרפי: צפונית ומערבית מכרמיאל (דגש על עכו, נהריה ומ.א. מטה אשר)
  • סכומי הלוואות: מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪) מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: מנהל הקרן : יבגני ברזין
  • דואר אלקטרוני:  evgenib@jafi.org

פורסם ב:13/06/2016