קרן הזדמנות - קבוצת גנדיר

על הקרן

מטרות הקרן: קידום השירות האזרחי בישראל עבור אוכלוסיות מיוחדות. הקרן מצטרפת למאמצי העושים במלאכה עד כה - לאפשר לכל צעיר המעוניין בכך לסיים תקופת שירות אזרחי לאומי משמעותי, תורם ובעל השפעה טרנספורמטיבית על עתידו.  אוכלוסיות היעד של הקרן הן: צעירים מודרים בסיכון, צעירים בעלי צרכים מיוחדים, צעירים בעלי מוגבלות, מיעוטים.

סוגי המענקים

לא נמסר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

כל ארגון העומד בדרישות הסף המפורטות יגיש בקשה. הבקשה תכלול: מידע ארגוני כללי ומידע אודות תוכניות המעטפת. הבקשות תשלחנה בדואר אלקטרוני או בפקס: 09-9561555 יש לצרף את האישורים הבאים: תעודה לרישום עמותה או חברה אישור ניהול תקין אישורי מס הכנסה ומע"מ מאזן חתום. לקבלת טופס הבקשה יש לשלוח מייל לכתובת המופיעה לעיל.

מידע נוסף

בחודש פברואר 2012 הוקמה קרן הזדמנות 0pportunity fund. הקרן היא שותפות של קרנות מישראל ומחו"ל ומטרתה לקדם את השירות האזרחי בישראל עבור אוכלוסיות מיוחדות. בין הקרנות החברות בשותפות: קרן רבסון, קרן אריסון וקרן גנדיר.

מגבלות:

תנאי סף להגשת בקשה: עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות בתחומים התואמים את מטרות הקרן, הרשומות כחוק, בעלות אישור ניהול תקין, ואישור 46א מהשנה האחרונה.

1. ארגון לשינוי חברתי בעל מודל להפעלת מעטפת בשא"ל

2. תקנים יוקצו עבורם בשותפות עם גוף מוכר ע"י מנהלת השא"ל.

3. תעודה לרישום עמותה או חברה.

4. אישור מס הכנסה ומע"מ

5. מאזן חתום

6. לארגון מינימום 3 שנות ניסיון מוכח בעבודה עם צעירים מאוכלוסיות היעד.

פרטים נוספים באתר הקרן

פריטים קשורים

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: שירות אזרחי, אוכלוסיות מיוחדות
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: מיטל בראון מנדלביץ', מנהלת הקרן
  • דואר אלקטרוני: meytal@gandyr.com
  • טלפון: 050-5331457
  • פקס: 09-9561555


פורסם ב:13/06/2016