קרן יזמות "נגב" ע"ש מרק נס Mark Ness Fondation

על הקרן

הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים.

סוגי המענקים

הלוואה בנקאית

מידע להגשת מענקים

אוכלוסית היעד:

•עסקים במרחב הנגב שיתרמו תרומה להגברת התעסוקה באיזור.•תינתן עדיפות לעסקים  באזור ערד תמר

•לא כולל עסקים בערים אילת ובאר שבע, ובאזור אופקים-מרחבים

ההלוואה ניתנת בערבות הסוכנות על ידי בנק אוצר החייל, ויש לפתוח חשבון בסניף הבנק. קבלת ההלוואה כרוכה בהצגת תכנית עסקית מפורטת.

אופן הגשת הבקשה

על מנת להגיש בקשה לקבלת ההלוואה יש להגיש בקשה למשרדי הסוכנות היהודית בבאר שבע

מידע נוסף

הבקשות לקבלת הלוואה יוגשו על ידי מנהלי מט"י / יחפ"כ, יועצים וסניפי הבנק השותף וירוכזו  על ידי רכז הקרנות של הסוכנות היהודית.

•כל בקשה, לפני הכנת התכנית, תוגש לבדיקה מקדמית בבנק.

•כל בקשה תלווה בתכנית עיסקית שתוכן על ידי יועץ מוסמך מטעם הסוכנות היהודית.  עלות הכנת התכנית היא על היזם.

•זכותה של ועדת הקרן להתנות מתן הלוואה בלקיחת ייעוץ עיסקי או רכישת השכלה בתחום העיסקי.  הקרן לא תממן ייעוץ או השכלה כזו.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • מיקוד גאוגרפי: הנגב והערבה
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 300,000

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: אשחר רינות
  • דואר אלקטרוני: eshcharr@jafi.org
  • טלפון: 08-6295688
  • כתובת: הסוכנות היהודית, הנרייטה סאלד 1, באר שבע

פורסם ב:13/06/2016