קרן לוי לאסן Levi Lassen

על הקרן

קרן לוי לאסן פועלת בארץ לקידום צדק חברתי וזכויות אדם על ידי עידוד למנהיגות ויזמות של ארגוני חברה אזרחית.

לפחות שני שלישים מערך המענקים חייבים לעבור לארגונים ויעדים יהודיים. הקרן פועלת בשלושה תחומים:

1. אזור האג בהולנד

2. פרוייקטים יהודיים בהולנד

3. פרוייקטים לשינוי חברתי בישראל

סוגי המענקים

תמיכה כללית או פרוייקטלית

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

סיוע לארגון "מבוי סתום" התומך במסורבות גט, סיוע לארגון "טופז" המפעיל פרוייקטים קהילתיים לרווחת החברה הישראלית.

מידע להגשת מענקים

הקרן תשקול לסייע לארגונים אשר מייצגים את אחד מהיעדים הבאים של הקרן: ארגונים יהודיים ולא יהודיים שפועלים לשינוי חברתי אשר מתמקדים בהעצמה כלכלית וחברתית, ארגונים הפועלים לדו- קיום בין יהודים לערבים, ארגונים שמתמקדים בזכויות האישה והעצמת נשים, ארגונים שמתמקדים בסובלנות אצל זרמים שונים ביהדות, ארגונים שמתמקדים במנהיגות של צעירים וארגונים המתמקדים בשינוי קהילתי.

אופן הגשת הבקשה

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל: info@levilassen.nl

הוראות מפורטות להגשת בקשה מופיעות באתר.

מידע נוסף

יש להגיש את הבקשות באנגלית או בהולנדית בלבד. כמו כן בקשות בכתב יד לא יתקבלו.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן:  פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: הענקת מענקים לארגונים מלכ"רים הפועלים לשיפור צדק חברתי וכלכלי.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל והולנד
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 20,000 Eru

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו:  חנן סרפוס, נציג הקרן בישראל
  • דואר אלקטרוני: info@levilassen.nl hannan@minuf.co.il
  • טלפון: 08-9263422
  • פקס: 08-9263422
  • כתובת: רחוב הר חזון 556 מכבים 71700

פורסם ב:13/06/2016