קרן מהלך

אודות הקרן

קרן מהלך היא קרן פילנתרופית משפחתית, שהוקמה על ידי איריס וגל שלגי בשנת  2015, במטרה להוביל ארגונים חברתיים לפיתוח הכנסות עצמיות. הקרן הוקמה מתוך רצון לשכלל את מקורות המימון בארגונים חברתיים ולהקטין את התלות בפילנתרופיה המסורתית. זאת, מתוך תפיסת אחריות לשמירה על איתנותו הפיננסית ועצמאותו הכלכלית של המגזר החברתי בישראל.

הקרן מקדמת את מטרתה באמצעות תוכנית לפיתוחן והקמתן של יחידות רווח מניבות בארגונים חברתיים, המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.

בשנים האחרונות אנו עדים להצטמצמותם של מקורות המימון הפילנתרופיים המסורתיים, עליהם נשענים ארגונים חברתיים, במקביל לצורך הגובר של מובילי הארגונים בגיוון מקורות ההכנסה ובחופש פעולה תקציבי.

לנוכח מגמות אלה, פיתחה ומובילה קרן מהלך תוכנית ייחודית ליצירת הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא ויישומו בפועל.

מטרת התוכנית:

פיתוח יחידת רווח עצמאית, המושתתת על ליבת העשייה והפעילות המקצועית של הארגון, והמייצרת רווח שנתי נקי בסך של לפחות 100,000 ₪ בסיומה של התוכנית, לכל ארגון.

מידע ואופן הגשת הבקשה

תוכנית קרן מהלך הקרובה תפתח בינואר 2019.

ההרשמה להגשת מועמדות נסגרה. פרטים נוספים - באתר הקרן: https://www.mahalach.com/
סקירה מהירה

תחומי פעילות והשקעה: בניית יחידות מניבות רווח בארגונים חברתיים 

מיקוד גיאוגרפי: ישראל

סכום תרומה ממוצע לארגון: לא נותנים מענקים כספיים

סוג הקרן: פרטית

פרטי קשר

מנהלת הקרן - רנן בר

mfund@shalgi.co.il

משרד - 072-2248670 נייד - 050-6775440לקרן זו אין תגיות הוסף תגיות.