קרן מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם

על הקרן

קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם הנה קרן עצמאית ללא מטרות רווח, הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון עולי הולנד. מקורות הכסף הם מעיזבונות, מתרומות ממוסדות שונים בהולנד, מתורמים פרטיים ובשנים האחרונות בעיקר מכספי ה"מרור" הקולקטיביים. מידי שנה מחולקים כל הכספים שהתקבלו במשך כל השנה למלגות לימודים לסטודנטים.

סוגי המענקים

מלגות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

 • בדיקת שלמות – שלמות ותקינות החומר שהוגש, נבדק עד אמצע חודש ינואר.
 • דיוני הנהלה - מחודש ינואר עד מרץ.
 • חישובי גובה מלגה – ממחצית חודש מרץ.
 • חלוקת המלגות – במחצית השנייה של חודש מרץ.

מועד הגשה

מתחילת שנת הלימודים האקדמית עד סוף חודש דצמבר.

אופן הגשת הבקשה

יש לפנות לקרן לבקשת טפסים למלגה

טלפון: 04-6270203

דואר אלקטרוני: mail@milga-nl.org.il

מידע נוסף

הקשר עם הפונים נעשה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד. כל ההודעות מהקרן, כולל הודעות זכייה או דחייה יימסרו באמצעות הדוא"ל לפונים. לכן יש להקפיד להודיע לקרן על כל שינוי שחל בכתובת זו.

סקירה מהירה

 • סוג הקרן: משפחתית
 • תחומי פעילות והשקעה: מלגות לסטודנטים עולי הולנד
 • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
 • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

 • שם איש קשר ותפקידו: זאב דלוי - יו''ר הקרן
 • דואר אלקטרוני: mail@milga-nl.org.il
 • טלפון: 04-6270203
 • פקס: 04-6273725

פורסם ב:13/06/2016