קרן נתן לעידוד יזמים חדשים Keren Nathan Seed Fund

על הקרן

עידוד וסיוע ליזמים חדשים, חסרי יכולת כספית/ או מי שאין ביכולתם לגייס מימון על מנת להתחיל ביוזמה עסקית חדשה.

סוגי המענקים

הלוואות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

מאפיית שאור- קיבוץ בית העמק, סטודיו בעלי המלאכה- דרום תל אביב

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

כל השנה

פרטים באתר

אופן הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשות בכל עת, באמצעות טופס באתר

מידע נוסף

הקרן מיועדת לכל מי שהינו תושב ואזרח ישראל, לצורך הקמת עסק חדש וראשון עבור היזם, נסיון מוכח בתחום העסק החדש ומיצוי אפשרויות המימון לפני פנייה לקרן (הון עצמי, בנקים וכדומה).

יזם אשר ענה לקריטריונים ונמצא מתאים לקבלת ההלוואה, ימלא את טופס הבקשה המקוון במלואו, יצרף קובץ תזרים מזומנים וכן קובץ קורות חיים. הקריטריונים הם: תושב ואזרח ישראל, הקמת עסק חדש וראשון עבור היזם, נסיון מוכח בתחום העסק החדש ומיצוי אפשרויות המימון לפני פנייה לקרן (הון עצמי, בנקים וכדומה) במידה וימצא מתאים לקבלת ההלוואה, יזומן היזם לראיון במשרדי הקרן ברמת גן.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: יזמות צעירה
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: הלוואה בסך של עד 240,000 ש"ח לתקופה של עד 36 חודשים ללא ריבית

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: דורית להב צור, מנכ"לית קרן נתן
  • דואר אלקטרוני: dorit@nkst.org.il office@nksf.org.il
  • טלפון: 03-5750149
  • פקס: 03-7511773
  • כתובת: בית לז-רום, רח' תובל 11, רמת גן

פורסם ב:13/06/2016