קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים והסביבה (אזורית)

קרנות

קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים והסביבה (אזורית)

לוגו הארגון

על הקרן

הקמת ו/או פיתוח והרחבת עסק וכן הון חוזר (עד 50%) לעסקים קיימים וצומחים

סוגי המענקים

הלוואות לעסקים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

במייל

מידע נוסף

נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן העמדת בטחונות מספקים.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: ארצית
  • תחומי פעילות והשקעה: הקרן מיועדת לתושבי ירושלים וסביבתה ומטה יהודה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים.
  • מיקוד גאוגרפי: ירושליים ומטה יהודה
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: מנהלת הקרן מאירה שורץ
  • דואר אלקטרוני: [[1]]
  • טלפון: 02-6204181

פורסם ב:13/06/2016