קרן פופרס פרינס

מטרות הקרן

השקעה בחינוך ציוני דתי הומניסטי.

סוגי המענקים

הקרן לא מקבלת פניות למענקים אלא יוזמת פניה לפרוייקטים שמתאימים לתחומי הפעילות של הקרן. הקרן אינה מקבלת פניות חדשות בשלב זה.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

מרכז הרצוג, יסודות.

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

הקרן לא מקבלת פניות למענקים

מידע נוסף

לא נמסר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: חינוך ציוני דתי הומניסטי אורתודוקסי עם פן הומניסטי.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 10,000$-20,000$

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: חיים רוט- נציג הקרן בישראל
  • דואר אלקטרוני: roetbgs@netvision.net.il
  • טלפון:  02-5631199
  • פקס: 02-5662283
  • כתובת: ת.ד. 8257 ירושלים 91082

פורסם ב:13/06/2016