קרן פורום העתיד גרמניה - ישראל

קרן

קרן פורום העתיד גרמניה - ישראל

לוגו הארגון

אודות הקרן

הקרן מקדמת פרויקטים של שיתופי פעולה גרמנים-ישראלים בשלושת תחומי הפעילות פוליטיקה וחברה, חדשנות וטכנולוגיה ותרבויות ותקשורת, שמתרומתם נהנות שתי המדינות. בפרויקטים הללו מתגייסים נשות ואנשי ניהול ומקצוע מגרמניה ומישראל בגילאים 18-45 להתמודדות עם אתגרים עכשויים בתחומי הפוליטיקה והחברה. משתתפות ומשתתפי הפרויקטים עובדים ביחד על החיבורים שבין התחומים השונים ועל יישומם של רעיונות חדשניים, שיעניקו תנופה עם המבט לעתיד בשתי החברות.

מיקום הפעילות

גרמניה וישראל.

סוגי המענקים

תומכים בפעילות ופעילים מגרמניה ומישראל ומקדמים פרויקטים משותפים, שתורמים לכינונם ולביסוסם של יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.

מידע ואופן הגשת הבקשה

פרטים באתר הקרן

סקירה מהירה

תחומי פעילות והשקעה: פוליטיקה וחברה, חדשנות וטכנולוגיה, תרבויות ותקשורת.

מיקוד גיאוגרפי: ישראל וגרמניה

סוג הקרן: ממשלתית

פרטי קשר


office.israel@dizf.de

560 562 814 30(0) 49+

כתובת

Meinekestraße 27 10719 Berlin


לקרן זו אין תגיות הוסף תגיות.