קרן פילנתרופית מוריס וויויאן וואהל

על הקרן

הקרן משקיעה בבריאות ומדעי הרפואה ובאוכלוסיות נזקקות.

סוגי המענקים

פרוייקטים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

לא ניתן לבקש ישירות, הקרן יוזמת פנייה.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: בריאות, רווחה ומדעי הרפואה, אוכלוסיות נזקקות
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל, אנגליה
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 15 פרויקטים בשנה. ממוצע תמיכה: 50,000$. קבלת החלטות: רבעוני.

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: מיכל הרצוג
  • דואר אלקטרוני: michal@mherzog.co.il
  • טלפון: 052-2555066
  • כתבת: 153-157 Cleveland Stree t London

פורסם ב:13/06/2016