קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות

קרנות

קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות

לוגו הארגון

מטרות הקרן

  • חיזוק כוחות ליברלים בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית והפצת תפיסות פוליטיות ליברליות
  • השתתפות בהקמה ובחיזוק הדמוקרטיה, שלטון החוק וכלכלת השוק ושל תרבויות פוליטיות דמוקרטיות
  • פיתוח וקידום הפלורליזם החברתי ע”י חיזוק החברה האזרחית ומוסדותיה
  • קידום היכולת והנכונות לדיאלוג פנים-חברתי ואזורי
  • עידוד שיתוף הפעולה בין גרמניה ואירופה לבין ישראל מצד אחד ובין הרשות הפלסטינית לגרמניה מצד שני
  • קידום ההבנה הגרמנית-יהודית

סוגי המענקים

תמיכה פרוייקטלית בפרוייקטים פוליטיים ומלגות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

חינוך פוליטי ודיאלוג פוליטי, דמוקרטיה, זכויות אדם ואזרח, שיתוף פעולה בין ישראל לבין גרמניה, מחקר, חינוך, דו קיום, שלום. הפרויקטים כוללים פרויקטי דיאלוג ישראלים - פלשתינים, טורקיים-ישראליים וגרמנים-ישראליים חוצי גבולות.

נושאי המיקוד בישראל: היחסים בין דת ומדינה, זכויות אזרח וזכויות מיעוטים, דיאלוג חוצה גבולות כדי להשיג יציבות פוליטית באזור ועל ידי כך לסייע ליצור את התנאים הדרושים לשמירה על מבנה דמוקרטי, ועל ערכים דמוקרטיים - ליברליים.

מידע להגשת מענקים

מלגות לסטודנטים ישראליים שבכוונתם להמשיך את לימודיהם בגרמנית באוניברסיטה בגרמניה בלבד - אין מלגות ללימודים בישראל!

עוד דגשים מופיעים באתר. 3 תחומים עיקריים: דת ומדינה, דו שיח בין ערבים ויהודים בישראל, דיאלוג עם הפלסטינאים מעבר לקו הירוק. מעוניינים דיאלוג עם קבוצות שמייצגות ערכים ומדיניות ליברליים.

אופן הגשת הבקשה

במייל, בטלפון. הצעת פרוייקט ספציפי באנגלית כולל פירוט תקציב.

מידע נוסף

פרויקט משותף עם מכון ירושלים לחקר ישראל – "השכונות הערביות במזרח ירושלים". המטרה הכוללת של הפרויקט היא לגבש את הפרופיל החברתי והתשתיתי של השכונות, בהתבסס על משתנים מגוונים מחיי היום-יום – אוכלוסייה, חברה, מוסדות, כלכלה ושירותים לאזרח. בנוסף, המארגנים שואפים להעלות את המודעות לקיומם של הממצאים הללו בקרב מקבלי ההחלטות בממשלה ובקרב הציבור הרחב. זאת מתוך השאיפה לקיים דיון עם השחקנים הרלוונטיים בשטח ולבסוף למצוא פתרונות אפשריים לבעיות הקיימות.

פרויקט משותף עם הפורום להסכמה אזרחית, בנושא 'אדמה וקרקע'. הפרויקט מאפשר יצירת בסיס לעבודה משותפת של מומחים יהודים וערבים מתחומים דיסציפלינאריים שונים (אקדמיה, ארגוני חברה אזרחית ונציגי קבוצות דתיות).

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פוליטית עצמאית גרמנית
  • תחומי פעילות והשקעה: חינוך פוליטי ודיאלוג פוליטי, דמוקרטיה, זכויות אדם ואזרח, שיתוף פעולה בין ישראל לבין גרמניה, מחקר, חינוך, דו קיום, שלום.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל והרשות הפלסטינאית

פרטי קשר

פורסם ב:13/06/2016