קרן ביחד

על הקרן

קרן ביחד (לשעבר קרן קרסו): קבוצת קרסו תומכת מזה שנים רבות בעשייה חברתית ותרבותית במדינת ישראל. כחלק ממיקוד תרומות הקבוצה בחרו להשקיע בשנים האחרונות בצמצום פערים באמצעות חינוך.

הקרן המשפחתית של סטלה ויואל קרסו הוקמה בשנת 2015 ע"י סטלה ויואל קרסו ושלושת ילדיהם- דפנה,מיכל ועודד.

הקרן ממשיכה, עשיה פילנתרופית משפחתית קודמת: מעבדות קדם אקדמיות בטכניון, מרכז קדם אקדמי במכללת תל חי, פארק קארסו למדע בב"ש ועוד

מרבית פעילות הקרן ממוקדת בקידום תחום המקצועות הטכנולוגיים היישומיים וההכשרות המקצועיות, שאת הגדרתם, טבעה הקרן כמקצועות ה-Practic-Tech.

סוגי המענקים

הקרן לא מקבלת פניות

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

זכאים להגיש בקשה עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות בתחום החינוך, הרשומות כחוק וקיימות שנה לפחות

תתקבלנה בקשות שהן בתחום צמצום פערים באמצעות חינוך, בלבד.

תינתן עדיפות לתוכניות ותיקות, שהוכיחו הצלחה ומשמעותיות עבור קהל היעד שלהן.

תינתן עדיפות לתוכניות שהן שותפות בין ארגונים ו/או בעלות מקורות מימון נוספים. ארגון העומד בדרישות המפורטות יגיש בקשה ראשונית באמצעות הטופס המצורף לצד תקציב מפורט של הפרויקט האמור.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: צמצום פערים בתחום החינוך
  • מיקוד גאוגרפי: אין
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

פורסם ב:13/06/2016