קרן קונרד אדנאואר Konard Adenauer Stiftung

על הקרן

מטרותיה העיקריות של הקרן בישראל היא העמקת שיתופי הפעולה בין ישראל לגרמניה, ברבדים הבין-אישיים, החברתיים, התרבותיים והאקדמיים. זאת מתוך אמונה עמוקה באחריות המתמשכת של גרמניה כלפי ישראל על רקע השואה, ובהשראת הידידות בין קונרד אדנאואר, הקאנצלר הראשון של גרמניה לאחר מלחמת העולם השניה, שעל שמו קרויה הקרן, ודוד בן-גוריון.

עבודת הקרן בישראל מתמקדת בעיקר בפרוייקטים המשפרים שילוב מיעוטים. אך גם יש תוכניות נוספות בנושאי קידום זכויות נשים, זכויות אדם וניהול סכסוכים לא אלימים.

סוגי המענקים

תמיכה בפרוייקטים שהקרן יוזמת.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

תוכנית בשת"פ עם אוניברסיטת בן גוריון לשילוב החברה הבדוואית ברכישת השכלה גבוהה

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לכל אורך השנה.

אופן הגשת הבקשה

ההצעה תכלול מכתב פניה ובו תיאור הפרוייקט המוצע, מידע על הגוף/מוסד/ארגון המציע את הפרוייקט, רקע לפרוייקט והסבר על חשיבותו, אופן הוצאתו אל הפועל (כנס, סמינר, סדנא, מפגשים וכו'), יעדיו ומטרותיו, כמו גם הערכה תקציבית למימושו.  יש להגיש את הפניה שנה מראש.

מידע נוסף

אין

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה:  שילוב מיעוטים, זכויות נשים, זכויות אדם, סכסוכים לא אלימים
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל בלבד.
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: אלכסנדר ברקל - מנהל KAS בישראל
  • דואר אלקטרוני: Alexander.Brakel@kas.de office.israel@kas.de
  • טלפון: 02-5671830
  • פקס: 02-5671831
  • כתובת: רח' רבי עקיבא 8, ת.ד. 7968 ירושלים 9107901

פורסם ב:13/06/2016