קרן רבסון Charles H. Revson

קרנות

קרן רבסון Charles H. Revson

לוגו הארגון

על הקרן

הקרן פועלת בתחומי החינוך, היהדות והמחקר

סוגי המענקים

מענקים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

הקרן תמכה ב-2006 במכון ירושלים לחקר ישראל

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

פנייה במיל על פי הקריטריונים שמפורטים באתר

מידע נוסף

הקרן תמכה ב-2006 במכון ירושלים לחקר ישראל

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: חינוך, יהדות, מחקר
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • דואר אלקטרוני: info@revsonfoundation.org
  • טלפון: 935-3340 (212)
  • כתובת: 55 East 59th Street 23rd Floor, New York, NY 10022-1112

פורסם ב:13/06/2016