קרן רודרמן Ruderman Family Foundation

על הקרן

קרן משפחת רודרמן היא קרן פילנתרופית פרטית אשר הוקמה בשנת 2002 בבוסטון שבארצות הברית, ומנוהלת על ידי בני משפחת רודרמן.

הקרן פועלת בארצות הברית ובישראל בשני תחומים עיקריים: קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החברה, וחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית, וזאת תוך קידום פילנתרופיה אסטרטגית והרחבת מעגלי הנתינה והמעורבות.

הקרן שואפת לפעול כזרז אסטרטגי בזירות בהן בחרה להתערב, תוך שיתוף פעולה עם הממשלה, החברה האזרחית, המגזר הפרטי והפילנתרופיה, ללא שיוך פוליטי ומתוך ערכים של צדק חברתי, שוויון ותיקון עולם. 

סוגי המענקים

לא נמסר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא מקבלים בקשות אלא מזמינים את הארגון המבוקש.

אופן הגשת הבקשה

לא מקבלים בקשות אלא מזמינים את הארגון המבוקש.

מידע נוסף

לא נמסר

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: שילוב אנשים עם מוגבלויות, ישראל והתפוצות, פילנתרופיה אסטרטגית.
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל וארה"ב
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם אשת קשר: שרית מימראן, מנהלת משרדי הקרן בישראל
  • דוא"ל: sarit@rudermanfoundation.org
  • כתובת: אלי הורביץ 12 (בית עופר) רחובות 7608801
  • טלפון: 08-6484656

פורסם ב:13/06/2016