קרן תרומות קבוצת קרסו

אודות הקרן

קבוצת קרסו תומכת מזה שנים רבות בעשייה חברתית ותרבותית במדינת ישראל. כחלק ממיקוד תרומות הקבוצה בחרנו להשקיע בשנים האחרונות בצמצום פערים באמצעות חינוך.

תינתן עדיפות לתוכניות ותיקות, שהוכיחו הצלחה ומשמעותיות עבור קהל היעד שלהן. תינתן עדיפות לתוכניות שהן שותפות בין ארגונים ו/או בעלות מקורות מימון נוספים. ארגון העומד בדרישות המפורטות יגיש בקשה ראשונית באמצעות הטופס המצורף לצד תקציב מפורט של הפרויקט האמור.

נא לשלוח בקשה אחת עבור כל חברות הקבוצה.

בשלב זה אין אפשרות להגיש הצעות נוספות.

מיקום הפעילות

כל הארץ

סוגי המענקים

תמיכה בפרויקטים העוסקים בצמצום פערים בתחום החינוך

מידע ואופן הגשת הבקשה

זכאים להגיש בקשה עמותות וחברות לתועלת הציבור הפועלות בתחום החינוך, הרשומות כחוק וקיימות שנה לפחות.

תתקבלנה בקשות שהן בתחום צמצום פערים באמצעות חינוך, בלבד.
פרויקטים בחסות הקרן

לא נמסר

סקירה מהירה

תחומי פעילות והשקעה: פערים בחינוך

מיקוד גיאוגרפי: כל הארץ

פרטי קשר

יוני גולדשטיין

יו"ר ועדת תרומות

ioni@carasso.co.ilלקרן זו אין תגיות הוסף תגיות.