שגרירי רוטשילד

קרנות

שגרירי רוטשילד

לוגו הארגון

על הקרן

ארגון שגרירי רוטשילד, הוקם על מנת להכשיר את דור העתיד של המנהיגות והיזמות החברתית והעסקית בישראל.  המטרה של הקרן היא להקים עתודת מנהיגות צעירה של סטודנטים מובילים, בעיקר מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

סטודנטים שיצליחו בלימודיהם האקדמיים, יתקדמו לתארים גבוהים וישתלבו בעמדות השפעה בחברה הישראלית, ובד בבד יפעלו לשינוי חברתי באמצעות קידום החינוך ושוויון-ההזדמנויות בפריפריה. השגרירים הם סטודנטים ישראלים הלומדים במגוון מקצועות, מגיעים בעיקר מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל ומעוניינים להפוך לדור העתיד של המנהיגות החברתית והעסקית בארץ.

הארגון מלווה את השגרירים לאורך כל שנות לימודיהם לתואר הראשון, עם אפשרות להמשך פעילות גם בתואר השני והשלישי, וממשיך ללוות אותם גם כבוגרי אקדמיה.

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

לא נמסר

מידע נוסף

מיועד לבוגרי כפרי נוער שמעוניינים ללמוד באקדמיה

כל הפעילות של הקרן מתקיימת בשותפויות.

פרטים באתר הקרן

[1]