קרן ואן ליר Bernard van Leer Foundation

על הקרן

הקרן עוסקת בשיתוף בידע בנושאים הקשורים להתפתחות בגיל הרך ולזכויות הילד. הקרן פועלת לסיוע לילדים עד גיל 8 הגדלים בסביבה בעייתית. פעילות הקרן מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים:

1. חיזוק סביבת הטיפול ("Strengthening the care environment")

2. מעברים מוצלחים בין הבית למסגרות המשך ("Successful transitions")

3. שיתוף חברתי וכבוד לשונה ("Social inclusion and respect for diversity")

סוגי המענקים

לא נמסר

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

בשיתוף עם מכון החקר לחדשנות בחינוך באוניברסיטה העברית (המועצה הלאומית של נשים יהודיות בארה"ב NCJW), ובשותפות עם משרד החינוך, מומן פיילוט לתוכנית הכשרה לגננות בישראל ליצירת שיתוף פעולה עם הורים בקידום התפתחות ילדים בגילאים צעירים.

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

הודעת הקרן: אנו מצטערים לבשר לכם כי קרן ברנרד ון ליר אינה מקבלת הצעות שלא הוזמנו ממבקשי מענקים, ואין ביכולתה להיכנס לתכתובת עם מבקשי מענקים פוטנציאליים. אם תפנו אלינו בשאלה כיצד לבקש מימון, לא יהיה ביכולתנו לענות לכם.

מידע נוסף

אין

סקירה מהירה

  • תחומי פעילות והשקעה: הגיל הרך
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • דואר אלקטרוני:  proposal.administration@bvleerf.nl
  • טלפון: 70-311-22-00(0)31+
  • פקס: 70-350-23-73(0)31+
  • כתובת: PO Box 82334, 2508 EH The Hague, The Netherlands

פורסם ב:13/06/2016