קרן קובננט Covenant Foundation

על הקרן

הקרן פועלת לעידוד ותמיכה בתוכניות חדשניות לחינוך יהודי בבתי ספר, ארגונים חברתיים, ומוסדות העוסקים בחינוך.

סוגי המענקים

מענקים כספיים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

יש להתעדכן באתר

אופן הגשת הבקשה

כמפורט באתר: https://grants.covenantfn.org/#about

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: חינוך יהודי
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל וארה"ב
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: לא נמסר

פרטי קשר

  • אשת קשר: מילנה איסקובה- מנהלת מענקים ופרסים
  • דואר אלקטרוני: grants@covenantfn.org milana@covenantfn.org info@covenantfn.org
  • טלפון: 212-245-3500
  • פקס: 212-245-0619
  • כתובת:  1270 Avenue of the Americas, Suite 304 New York, NY 10020-1702

פורסם ב:13/06/2016