Hanns Seidel Foundation קרן היינס - זיידל

על הקרן

חיזוק החברה האזרחית באמצעות ערכי הדמוקרטיה

סוגי המענקים

מלגות ותמיכה בפרוייקטים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

שליחת הודעה בדוא"ל

מידע נוסף

אין

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: ממשלתית
  • תחומי פעילות והשקעה: דמוקרטיה שלום ופיתוח. אחריות חברתית, פרויקטים הקשורים לחינוך ולדמוקרטיה
  • מיקוד גאוגרפי: אין
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו:
  • דואר אלקטרוני: jerusalem@hss.de
  • טלפון: 02-5619371
  • פקס: 02-5661655
  • כתובת: קרן היסוד 38 ירושלים 92149

פורסם ב:13/06/2016