Hanns Seidel Foundation קרן היינס - זיידל

על הקרן

קידום החינוך והדו שיח בתוך החברה הישראלית ובהרחבת שיתוף הפעולה בין ישראל ובין גרמניה ברבדים הבין אישיים החברתיים, התרבותיים והאקדמיים; הענקת מלגות, העברת קורסים.

סוגי המענקים

מלגות ותמיכה בפרוייקטים

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

לא נמסר

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

שליחת הודעה בדוא"ל

מידע נוסף

אין

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: חל"צ
  • תחומי פעילות והשקעה: דמוקרטיה שלום ופיתוח. אחריות חברתית, פרויקטים הקשורים לחינוך ולדמוקרטיה
  • מיקוד גאוגרפי: אין
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: אין

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו:
  • דואר אלקטרוני: jerusalem@hss.de
  • טלפון: 02-5619371
  • פקס: 02-5661655
  • כתובת: קרן היסוד 38 ירושלים 92149

פורסם ב:13/06/2016