Healing Across The Divides - H.A.T.D

על הקרן

הקרן עוסקת בקידום פרויקטים של בריאות קהילתית בארץ וברשות הפלסטינית.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

בין הפרוייקטים שהקרן תומכת בהם: עתיד במדבר (תוכנית לשיפור תזונה בנגב, פעילות משותפת לתושבי ירוחם ותושבי הכפר הבדואי רחמה), בית החולים אוגוסטה ויקטוריה (טיפול באמצעות אפליקציה בנערים ונערות סכרתיים מעזה), פורום מען לנשים בדואיות בנגב, אסף (מבקשי מקלט ופליטים אפריקאיים עם איידס החיים בישראל).

מידע נוסף

הקרן תומכת בפרויקטים שמקדמים את הבריאות של ישראלים ופלסטינים ועוזרים לבנות שיתוף פעולה שיקדם הבנה הדדית. פרויקטים נבחרים לפי היכולת שלהם להשפיע בצורה הכי יעילה על הקהילות בהן הם פועלים והפוטנציאל שלהם לפעול בצורה עצמאית לאחר תקופת התמיכה על ידי הקרן. התמיכה של הקרן היא פיננסית, טכנית וארגונית.

סקירה מהירה

  • תחומי פעילות והשקעה: נשים ובריאות, בוגרים עם מחלות כרוניות, בריאות קהילתית
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל והרשות הפלסטינית

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: פטריק לוי
  • דואר אלקטרוני:  Patric@netvision.net.il
  • טלפון:  054-2203809
  • כתובת: תובל, ד.נ. בקעת בית הכרם 20136

פורסם ב:13/06/2016