Healing Across The Divides - H.A.T.D

על הקרן

קידום פרויקטים של בריאות קהילתית בארץ וברשות הפלסטינית.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

פרוייקט גשרים של ארגון כיאן, פרוייקט משותף לנשים עם מוגבלויות יהודיות וערביות.

מידע להגשת מענקים

לא נמסר מידע

סקירה מהירה

  • תחומי פעילות והשקעה: נשים ובריאות, בוגרים עם מחלות כרוניות, בריאות קהילתית
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל והרשות הפלסטינית

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: פטריק לוי
  • דואר אלקטרוני:  Patric@netvision.net.il
  • טלפון:  054-2203809
  • כתובת: תובל, ד.נ. בקעת בית הכרם 20136

פורסם ב:13/06/2016