קרן מקס ואנה לוינזון The Max and Anna Levinson Foundation

על הקרן

הקרן פועלת לקידום חברה צודקת עם אחריות סביבתית

סוגי המענקים

הקרן מעניקה מענקים ב-3 תחומים: איכות סביבה, שינוי חברתי, תרבות יהודית וישראל.

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

בשנים האחרונות הקרן העניקה מענקים לארגונים ישראלים כדוגמת: לינק לאיכות הסביבה, פידל, מרכז השל, אקו נט ועוד.

מידע להגשת מענקים

מועד הגשה

לא נמסר

אופן הגשת הבקשה

פרטים באתר

מידע נוסף

הקרן מחלקת מענקים פעם בשנה בטווחים של 20,000$ - 10,000$ לארגונים שמחזורם לא עולה על 1,000,000$.

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: משפחתית
  • תחומי פעילות והשקעה: איכות סביבה, חינוך יהודי, אחריות חברתית
  • מיקוד גאוגרפי: ישראל
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: כמפורט מטה

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: Charlotte Levinson Talberth, President
  • דואר אלקטרוני: info@levinsonfoundation.org
  • טלפון:  995-8802 (505)
  • פקס: 995-8982-(505)
  • כתובת: P.O. Box 6309,Santa Fe, New Mexico 87502

פורסם ב:13/06/2016