שאלון אפקטיביות ארגונית

כלי

שאלון אפקטיביות ארגונית

לוגו הארגון

תקציר:  

מטרתו של כל ארגון חברתי הנה לייצר אימפקט חברתי, דהיינו- להשפיע על החברה, לצמצם פער שהוא זיהה בקרב אוכלוסיית היעד שלו, להפכה לטובה יותר לפי האידיאולוגיה שהוא מקדם. על כן, על ארגון לשאול את עצמו מהי מידת האפקטיביות שבה הוא פועל?

תכנון, הערכה ושיפור מתמיד של האפקטיביות הנם חלק אינהרנטי מעיסוקו/ה של כל מנהל/ת חברתי. ישנם מיתוסים רבים בתחום האפקטיביות ומה הם הגורמים המביאים לאפקטיביות. חלק מן המיתוסים שהופרכו על ידי מחקרים הם תקציב גדול, מיתוג מבריק, ניהול מושלם, ייעוד וחזון כתובים. לעומת זאת, אותם מחקרים מצביעים על גורמים המביאים לאפקטיביות מוכחת. בכלי שלפניך ריכזנו את הגורמים הללו.

גוף הכלי:   

כמה הגדרות לפני שמתחילים:

אפקטיביות ארגונית-

  • ארגון אפקטיבי הוא ארגון שמחולל השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביו בהתאם למטרות שהציב לעצמו תוך מיצוי מיטבי של משאבים" (מידות)
  • A high performing nonprofit organization is measurably achieving its mission with the effective use of resources over an optimum period of time"- ארגון ללא כוונות רווח משיג את מטרותיו באופן משמעותי תוך שימוש אפקטיבי במשאביו על פני תקופה אופטימלית של זמן (פרופ' אלן גרוסמן)
  • "Charitie's ability to improve people's lives and to create lasting change for the better" -יכולתה של הפעילות לשפר את חייהם של אנשים וליצור שינוי לטובה הנותר עמיד על פני הזמן (NPC)

אימפקט- (impact) הוא ערך חברתי (social value) או ציבורי (public value), מדיד וארוך טווח הבא לידי ביטוי בחזון של הארגון (Mission statement).על פי תפיסה זו אימפקט אינו תוצר של הארגון אלא התוצר החברתי הרחב יותר למענו הוא פועל. לכן, ישנה העתקה של נקודת המבט מהארגון אל השדה.

גוף הכלי

השאלון מפרט את הגורמים שזוהו כמרכזיים בתרומתם לאפקטיביות הארגון. לגבי כל אחד מן הגורמים שלהלן, את/ה מוזמן/ת לדרג את הארגון בסולם של 1-5 בהתאם למידת ההתאמה של גורם זה לארגון ולאופן בו הארגון מתנהל.

5= מתאים מאד, 4= די מתאים, 3= מתאים באופן בינוני, 2= לא כל כך מתאים, 1= כלל לא מתאים.

אם הגורם אינו רלוונטי לארגון שלכם סמן "0"

לאחר סיום המענה על השאלון, יש לסכום את הנקודות שסומנו. מספר רב יותר של נקודות מעיד על סבירות גבוהה שארגונך פועל בדרך שתשיג אפקטיביות מירבית.

תחומים בהם סומן דרוג נמוך הם תחומים שבהם כנראה לא מופעלים באופן מלא הכלים שייצרו השפעה מרבית ומומלץ להתמקד בבניה ושידרוג של תחומים אלו בארגון שלך כדי להעצים את רמת ההשפעה של הארגון.

לכלי המלא הכולל את השאלון והנחיות לניתוח תוצאותיו, לחץ/י כאן