שאלון להערכת מקצועיות הארגון בשילוב מתנדבים

כלי

שאלון להערכת מקצועיות הארגון בשילוב מתנדבים

לוגו הארגון

תקציר: 

ארגוני מתנדבים וארגונים המשלבים בשורותיהם מתנדבים נהנים מהכוח, הכישורים והניסיון שמתנדבים מביאים עימם. יחד עם זאת על מנת שהארגון יפיק את המירב ממעורבות המתנדבים, ובכדי לאפשר למתנדבים התנדבות משמעותית ותורמת, נדרש ניהול מקצועי ושיטתי של ההתנדבות בארגון. בערכה זו פירטנו מדדים להערכת ניהול ההתנדבות בארגון, על פי 14 תחומי מפתח ארגוניים. ערכה זו מבוססת על שאלון להערכת מקצועיות הארגון בשילוב מתנדבים של סוזן אליס - Volunteer management Audit ועל הידע הייחודי שנצבר במכון לר לניהול התנדבות, יד שרה. 

גוף הכלי: 

כיצד להיעזר בערכה?

ניתן להיעזר בערכה במסגרת צוות חשיבה ארגוני שיכלול מנהלי מתנדבים בפועל, אנשי משאבי אנוש, מנהלים בכירים, חברי ועד מנהל. יש לשים לב לכך שבצוות תהיה נציגות של שכירים ומתנדבים. כך יוכלו פרספקטיבות שונות לבוא לידי ביטוי.

אנו ממליצים להתייחס לכל מרכיב בנפרד, ולציין לגבי כל אחד מהסעיפים האם קיים או לא קיים בארגון.

חשוב שההערכה תוביל לדיון שיבחן את הסיבות לעמידה או אי עמידה בכל אחד מהסעיפים.

הדיון עשוי להוות מנוף לשינוי, ולקידום נושאים חשובים בניהול ההתנדבות בארגון. בנוסף, כדאי לבחור בסעיף אחד או שניים אותו אנו מעוניינים לפתח במהלך חצי השנה או השנה הקרובה, ולהגדיר את הצעדים הארגוניים הדרושים על מנת לקדמו.

להלן מרכיבי ההערכה אותם ניתן לבחון בשאלון:

 • מרכיב ראשון: תשתית ערכית ואינסטרומנטלית למעורבות מתנדבים
 • מרכיב שני: ניהול עבודת מתנדבים
 • מרכיב שלישי: בניית תפקידים למתנדבים
 • מרכיב רביעי: גיוס
 • מרכיב חמישי: מיון וראיונות
 • מרכיב שישי: אוריינטציה, הכשרה והדרכה
 • מרכיב שביעי: יחסי צוות שכיר / מתנדב
 • מרכיב שמיני: פיקוח/ניהול
 • מרכיב תשיעי: הוקרה ותגמול
 • מרכיב עשירי: מדידת תפוקות מתנדבים
 • מרכיב אחד עשר: תהליכי הערכה: הערכת תכנית המתנדבים והערכת ביצוע של המתנדבים
 • מרכיב שנים עשר: משוב מהמתנדבים לארגון ושותפות מתנדבים בתהליכי קבלת החלטות
 • מרכיב שלושה עשר: ניהול סיכונים בעבודת מתנדבים
 • מרכיב ארבעה עשר: ההיבטים הכלכליים

להורדת הכלי: "הערכת מקצועיות הארגון בשילוב מתנדבים" בקובץ WORD לחץ כאן