שאלות מנחות ליצירת מערכת הסכמות לשיתוף פעולה

כלי

שאלות מנחות ליצירת מערכת הסכמות לשיתוף פעולה

לוגו הארגון

מטרת המסמך היא להגדיר את אופי שיתוף הפעולה בין הצדדים: מבנה שיתוף הפעולה, תחומי האחריות של הארגונים, דרכי ההתקשרות וקבלת ההחלטות בפרויקט המשותף, היקף פרק הזמן לקיום הקשר, דרכי התמודדות עם קונפליקטים ואופן פירוק השיתוף הפעולה.

להורדת הכלי המלא לחצו כאן