שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים

מאמר

שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים

לוגו הארגון

תקציר

מחקר זה ביקש לבחון וללמוד את דפוסי הפעולה של שותפויות בין-מגזריות בתחום השירותים החברתיים בישראל. בהקשר זה, המחקר בחן שותפויות תלת-מגזריות בהן קיימת מעורבות של ארגונים מהמגזר הממשלתי, העסקי ומהחברה האזרחית.

באופן ייחודי, נבחנו במחקר פעילותם ותפקידיהם של ארגונים הנמנים על שלושת המגזרים, הממשלתי, מגזר הארגונים ללא כוונת רווח והמגזר העסקי במסגרת שותפויות אלו.

המחקר בדק את המניעים ליצירת שותפות, הגורמים המעודדים והבולמים את התפתחותה, את תהליכי עיצובה, עלויות ההפעלה והפעילות השוטפת שלה, תרומתה לפיתוח תשתיות כלכליות ויכולות ארגוניות ומבניות, ואת ההשפעות וההשלכות של השותפות על כל אחד מהארגונים השותפים ועל השגת מטרותיהם החברתיות. דגש מיוחד ניתן לבדיקת הערך המוסף הייחודי של השותפות.

להורדת המאמר המלא לחצו כאן

פרטים נוספים

שותפויות בין-מגזריות בישראל- מחקר האונ העברית.pdf

קרדיט: פרופ' הלל שמיד, ד"ר מיכל אלמוג-בר, המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, דצמבר 2016