שותפויות בין מגזריות

מושג

שותפויות בין מגזריות

לוגו הארגון

תוכן המושג

מסגרת ארגונית מפורשת ומתמשכת של יחסי גומלין וחליפין בין נציגים מהמגזרים השונים במשק (לרוב ציבורי, שלישי ועסקי). מסגרת זו עוסקת בהשגת מטרות ציבוריות באמצעות הכוונה משותפת של משאבים.

שותפות בין מגזרית הינה מקרה מובחן של המקרה הכללי של שותפויות. ייחודה של השותפות נובע מאופי המפגש שהיא מזמנת - מפגש בין גורמים בעלי זהות שונה ומרוחקת, רצון לגשר בין ארגונים בעלי תפיסות ערכיות וניהוליות שונים.

השוני בין הגורמים נוגע לתפקידו בחברה, משפיע על המחויבות הערכית והחברתית שלו ועל רציונאל פעולתו. על אף הרצון לפעול יחדיו השותפים שואפים לשמור על תפקידם הראשוני המובחן. שותפות בין מגזרים הינה התערבות במרחב הציבורי ומתוך כך, מקפלת בתוכה משמעות ערכית החורגת מהפונקציונאלי או הניהולי.

פרטים נוספים

קרדיט: ארגון שיתופים