שיח בין מגזרי - סקירה בינלאומית 2008

מאמר

שיח בין מגזרי - סקירה בינלאומית 2008

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עו"ד ירון קידר


מסמך שנכתב ע"י עו"ד ירון קידר והוצג גם לשולחן העגול. המסמך סוקר את התהליכים הבינלאומיים המרכזיים לשיח בין-מגזרי.

בין התהליכים הנסקרים:

  • UN Global Compact - מודל עולמי
  • קנדה- מודל דו מגזרי
  • אירלנד- מודל תלת מגזרי
  • יפן - שותפיות מקומיות