שלבים נדרשים בבנית שיתוף פעולה בין קרנות וגופי מימון לעמותות מקבלות מענקים

מאמר

שלבים נדרשים בבנית שיתוף פעולה בין קרנות וגופי מימון לעמותות מקבלות מענקים

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עתר רזי-אורן, לשעבר מנהלת מרכז הפילנתרופיה בשיתופים


תקציר: 

אם בעבר השקעות חברתיות של קרנות וגופי מימון בחברה נעשו בצורה חד צדדית יחסית באמצעות העברת מענקים ותו לא, כיום אנו מוצאים יותר ויותר תהליך בניית שותפויות בין נותני ומקבלים המענקים.

שותפות זו מקורה בתפיסת שני הצדדים כבעלי שלל משאבים- משאבים כספיים כמו גם משאבי ידע, קשרים ועוד. בעידן בו המשאבים פוחתים ויש לבחון כיצד למקסם את הקיימים, התייחסות לשינוי בתפקידים המסורתיים של השחקנים בזירה החברתית נדרש יותר מתמיד.

המצגת מתייחסת למספר תחנות בינים הכרחיות:

 • הגדרה של שותפות בין ארגונית
 • הסיבות מדוע להיכנס לשותפות ותנאי הסף
 • מיפוי סוגי שותפויות
 • שלבים בחיי שותפות
 • "שפת קרנות אל מול שפת עמותות"
 • תמונת מצב לגבי שותפות בין קרנות וגופי מימון לבין מקבלי מענקים בארה"ב וישראל
 • סוגי תמיכה מומלצים כחלק משותפות עם עמותה
 • תנאי פתיחה
 • נקודות לתת את הדעת בתהליך הבנייה
 • רשימת פריטים בבליוגרפים רלבנטית

כדינה של כל שותפות- הדגש הוא על התהליך לצד התוכן. המצגת פורסת את התחנות דרכן יש לעבור, הקשיים הצפויים כמו גם ההזדמנויות, כשהאתגר המרכזי הוא ביציאה לדרך והליכה בה.

מחויות של גופים שעשו זאת, הפוטנציאל הטמון בשותפות מושכלת ומודעת, הוא כה גדול, שחבל להימנע מלנסות לשלב אותה בתהליכי העבודה ואופן הפעולה של הארגון.

גוף הכלי: 

לצפייה בכלי המלא "שיתופי פעולה בין קרנות וגופי מימון- לעמותות מקבלי מענקים"

פריטים קשורים

 • סקר - יחסי עמותות-קרנות במגזר השלישי בישראל 2008
 • Staffing Grants Management (גיוס והכשרת צוותים לניהול מענקים בקרנות)