שלב 1: הכרת התהליך האסטרטגי

כלי

שלב 1: הכרת התהליך האסטרטגי

לוגו הארגון

תקציר: 
התהליך האסטרטגי שלב הכרת ההתהליך (שלב 1 מתוך 6).png
מהו התהליך האסטרטגי?

התהליך האסטרטגי הוא תהליך תחום בזמן המגדיר לאן הארגון רוצה להגיע בשנים הקרובות, היכן הוא נמצא היום ומהי הדרך המיטבית ליצירת ההשפעה החברתית שלשמה הוקם. בסיום התהליך יוגדרו העקרונות האסטרטגיים אשר לאורם תגובש תכנית העבודה השנתית. תדירות התהליך היא בין שנה לחמש שנים אך היא עשויה להשתנות בהתאם לצורכי הארגון ולדינמיות של הסביבה שבה הוא פועל.

בבואך להוביל תהליך אסטרטגי יש לתת מענה לשאלות המרכזיות האלה:

1. איפה הארגון נמצא היום?

המאפיינים ויכולות הליבה של הארגון במגוון היבטים כגון כוח אדם, פיננסים, מערכות, תהליכים, שירותים, מוצרים, בעלי עניין, שת"פ וכדומה; המגמות בסביבת הארגון, ההזדמנויות והאיומים; ובסיכומו של דבר - מעמדו של הארגון ביחס לסביבתו.

2. לאן הארגון רוצה להגיע?

החזון, הערכים, הייעוד והמטרות של הארגון אשר משמשים כמצפן לפעילותו השוטפת ולחשיבה האסטרטגית.

3. איך הארגון יגיע לשם?

מכלול העקרונות המנחים שמגדירים את האסטרטגיה של הארגון הכוללת בין היתר פעילויות, משאבים, הסכמים, כוח אדם ועוד.
איך הארגון יגיע לשם.png
המענה על שאלות אלו מצריך תהליך הכולל מספר שלבים המבוססים על מודל התכנון האסטרטגי הנפוץ תוך התאמה לעמותות. אין תהליך נכון או לא נכון אלא תהליך מתאים או לא מתאים לארגון, לכן יש להתייחס לתהליך ולשיטות העבודה המוצעים בהמשך כעקרונות מנחים או כמסגרת רעיונית.

בפועל כל ארגון צריך לגבש את אופי התהליך המתאים לו ולמאפייניו תוך התייחסות למשאבים העומדים לרשותו, לאיכות התוצרים, לרמת הלגיטימיות של יישום ההמלצות ולתמיכה ביישומן - הן בקרב העובדים והמתנדבים והן בקרב בעלי העניין של הארגון.

יתרונות היציאה לתהליך האסטרטגי

התהליך האסטרטגי נועד בין היתר לשפר את הלמידה, החשיבה והיישום האסטרטגיים בארגון. התהליך האסטרטגי יכול להוות קרקע פורייה להעצמת התקשורת והשותפות הארגונית, להציף דעות, אינטרסים וערכים שונים וללכד את כולם סביב חזון ומטרות משותפות. לאור זאת התכנון האסטרטגי משפר את תהליכי קבלת ההחלטות והאפקטיביות של כלל הארגון.

נבחין בין יתרונות ברמה האסטרטגית, הכוללים:

  • הגדרת הכיוון שהארגון יצעד בו
  • הבהרת סדרי העדיפויות
  • שיפור הביצועים הארגוניים
  • התמודדות אפקטיבית עם שינויים מהירים בנסיבות פנימיות וחיצוניות

לבין יתרונות ברמה האופרטיבית, הכוללים בין היתר:

  • פתרון בעיות ארגוניות מהותיות: מבנה, תהליכים, תפקידים, מערכות וכדומה
  • פיתוח עבודת צוות ושיתוף בין המחלקות השונות בארגון
  • שיפור המקצועיות
  • שיפור השירות למוטבים

לסיכום: תפקידו של התהליך האסטרטגי הוא לסייע ביצירת הדרך המיטבית להשגת ההשפעה החברתית הרצויה וטמונות בו תועלות רבות ברמה האסטרטגית וברמה האופרטיבית.

גוף הכלי: 

לקריאה נוספת על התהליך האסטרטגי מוצעים שני כלי עזר:

• מהו התהליך האסטרטגי? מושגים, מענה לשאלות נפוצות ושלבי התהליך האסטרטגי • שלבי התהליך האסטרטגי


בהצלחה!