שעות עבודה וחופשות בתקופת החגים

כלי

שעות עבודה וחופשות בתקופת החגים

לוגו הארגון

בתקופת החגים שבות ועולות שאלות הקשורות בזכויות העובדים לתשלום עבור ימי החגים, לניצול ימי חופשה בתשלום בתקופת החגים, לשעות העבודה בערב חג ובימי חול-המועד, לגמול בעד עבודה ביום חג ועוד. במאמר זה נסקור בקצרה סוגיות אלה.

נקדים ונגדיר כי לגבי עובד יהודי יום חג הוא אחד מאלה: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, יום ראשון של סוכות, שמיני עצרת, יום ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות וכן יום העצמאות. יום חג של עובד שאינו יהודי הוא או ימי החג היהודים או ימי החג של עדתו, לפי בחירתו. הוא אינו יכול להנות משני העולמות.

תשלום עבור ימי חג

עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי זכאי לתשלום גם עבור ימי החג. הדברים אמורים גם לגבי עובד במשרה חלקית, כל עוד הבסיס לחישוב שכרו של העובד הוא חודשי והוא אינו מותנה במספר ימי העבודה של העובד. לשם המחשה - עובד המועסק 5 ימים בשבוע, המקבל שכר חודשי זהה בין בחודש בו ישנם 20 ימי עבודה ובין בחודש בו ישנם 23 ימי עבודה, יקבל שכר חודש מלא בתקופת החגים, גם אם היו רק 17 ימי עבודה באותו החודש.

לגבי "עובדים בשכר", אלו המקבלים את שכרם על בסיס יומי או שעתי, או לפי כמות תוצרת (תפוקה), פורסם לאחרונה צו הרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. לפי צו זה, עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג, רק אם הוא עומד בתנאים הבאים:

  • הוא עובד שלושה חודשים באותו מקום עבודה.
  • הוא לא נעדר מעבודתו סמוך ליום החג, אלא בהסכמת המעביד. הדברים אמורים הן לגבי ערב החג והן לגבי היום שלאחר החג.
  • אם יום החג חל בשבת, העובד אינו זכאי לתשלום עבור יום החג.

משמעות הדברים היא, שעובד העונה על הקריטריונים האמורים לעיל, העובד למשל יומיים בשבוע, ושכרו משתלם על בסיס יומי, יהיה זכאי לתשלום עבור יום החג במידה והחג חל באחד מימי העבודה שלו.